Σε περίπτωση θανάτου στο νοσοκομείο τη κλινική ή το γηροκομείο;

Σε περίπτωση που ο θάνατος συμβεί στο νοσοκομείο ή στην κλινική κ.λπ. χρειάζεται από τα συγγενικά πρόσωπα να έχουν την ταυτότητα του θανόντος για να την επιδώσουν στο γιατρό του ιδρύματος προς σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου και τα ρούχα για να τα παραδώσουν στο γραφείο τελετών.

  1. Επαφή με τον γιατρό για την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου.
  2. Ταυτόχρονη κλήση του γραφείου τελετών της αρεσκείας σας για τα περαιτέρω.